ABOUT

Hudbu jsem začal tvořit již ve 13ti letech. Začínal jsem v programu Fast Tracker II. Již v r. 1999 jsem zkompletoval mé první CD - LAST WAR(vypáleno asi 5ks). Postupem času jsem našel program Impulse Tracker II, který nabízel mnoho nových možností. Hudbu na další CD se mi podařilo shromáždit až v červnu r. 2002. (RELAX AND DANCE). Hudba na toto CD byla tvořena v Jeskola Buzz Tracker a ModPlug Tracker.

Nyní se zabývám tvorbou hudby v sw. Renoise.